ΑΡΧΙΚΗ

Στο ιστολόγιο αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το Περιφερειακό Δίκτυο "Δημιουργικής Γραφής" των σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση σχετικών δράσεων.

1 σχόλιο: