ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τη λειτουργία του δικτύου (υποστηρικτικό υλικό, οργανωτικά θέματα κλπ) μπορείτε να απευθύνεστε:

-στο email του Δικτύου (dikdimgrakenmak@gmail.com)
-στους σχολικούς σύμβουλους που είναι αρμόδιοι για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

κα Σουσαμίδου Αικατερίνη, Σχολική σύμβουλο 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης

(sous@windtools.gr)

κ. Κόπτση Αλέξανδρο, Σχολικό Σύμβουλο 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης
κ. Γρόσδο Σταύρο, Σχολικό Σύμβουλο 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Πέλλας

(stavgros@gmail.com)

κα Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, Σχολική σύμβουλο 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Φλώρινας

(omousiou@otenet.gr)
 
κ. Τσιβά Αρμόδιο, Σχολικό Σύμβουλο 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

(tsarm@otenet.gr)

-στην κα Τερζητάνου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης που έχει την ευθύνη συντονισμού (2310954214, terzitanou12@gmail.com)
ή στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών κ. Πούλιο Ιωάννη (2321047515, serreschools@gmail.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου